Tag "เครื่องราง ของขลัง"

เจ้าคุณโพธิ์แจ้ง วัดโพธิ์แมนคุณาราม กทม.
เจ้าคุณโพธิ์แจ้ง วัดโพธิ์แมนคุณาราม กทม.
ต่อเงินต่อทอง หลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน เพชรบูรณ์
ต่อเงินต่อทอง หลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน เพชรบูรณ์
เปิดเช่าเหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดบางพลัด กทม. ปี2512 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก
เปิดเช่าเหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดบางพลัด กทม. ปี2512 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง รุ่น 7 หรือที่เรียกว่า รุ่น “บรรจุเจดีย์”
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง รุ่น 7 หรือที่เรียกว่า รุ่น “บรรจุเจดีย์”
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 พระไตรปิฏก (รุ่นแย่งกันรวย)
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 พระไตรปิฏก (รุ่นแย่งกันรวย)