Tag "เครื่องดื่มสมุนไพร"

เครื่องดื่มตรีผลาผสมขมิ้นชันและอบเชย
เครื่องดื่มตรีผลาผสมขมิ้นชันและอบเชย
เครื่องดื่มบัวหลวงผสมใบเตยหอม
เครื่องดื่มบัวหลวงผสมใบเตยหอม
เครื่องดื่มบัวหลวงผสมเห็ดหลินจือ
เครื่องดื่มบัวหลวงผสมเห็ดหลินจือ
ชากระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม โรเซล
ชากระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม โรเซล
ชากระชาย เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม เยลโล่ว ฟิงเกอร์
ชากระชาย เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม เยลโล่ว ฟิงเกอร์
ชาขิง เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม จินเจอร์มิกซ์
ชาขิง เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม จินเจอร์มิกซ์