Tag "สุพรรณบุรี"

กระท้อนประดิษฐ์ (F1) จำนวน 6 ผล
กระท้อนประดิษฐ์ (F1) จำนวน 6 ผล
กระเทียมประดิษฐ์ (V1) จำนวน 5 พวง
กระเทียมประดิษฐ์ (V1) จำนวน 5 พวง
กล้วยแก้วหลากรส ของฝากขึ้นชื่อของสุพรรณฯ
กล้วยแก้วหลากรส ของฝากขึ้นชื่อของสุพรรณฯ
กล้วยน้ำว้าหวีประดิษฐ์ (F39) จำนวน 1 หวี
กล้วยน้ำว้าหวีประดิษฐ์ (F39) จำนวน 1 หวี
กล้วยหอมเดี่ยวประดิษฐ์ (F2) จำนวน 6 ผล
กล้วยหอมเดี่ยวประดิษฐ์ (F2) จำนวน 6 ผล
กล้วยหอมหวีประดิษฐ์ (F40) จำนวน 1 หวี
กล้วยหอมหวีประดิษฐ์ (F40) จำนวน 1 หวี
กะหล่ำปลีประดิษฐ์ (V2) จำนวน 5 หัว
กะหล่ำปลีประดิษฐ์ (V2) จำนวน 5 หัว
กะหล่ำปลีม่วงประดิษฐ์ (V3) จำนวน 5 หัว
กะหล่ำปลีม่วงประดิษฐ์ (V3) จำนวน 5 หัว
กาแฟถั่วดาวอินคา กาแฟดี มีประโยชน์
กาแฟถั่วดาวอินคา กาแฟดี มีประโยชน์