Tag "ลูกปัดกาดหลวง"

กระดูกปลา สลักลาย ทรงกระบอก คละไซส์ (10ชิ้น)
กระดูกปลา สลักลาย ทรงกระบอก คละไซส์ (10ชิ้น)
กระดูกปลา สลักลาย ทรงแท่งเกลียว คละไซส์ (10ชิ้น)
กระดูกปลา สลักลาย ทรงแท่งเกลียว คละไซส์ (10ชิ้น)
กำไลหินคาร์เนเลียน 77 มิลลิเมตร(1อัน)
กำไลหินคาร์เนเลียน 77 มิลลิเมตร(1อัน)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า 14มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า 14มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า จี้ปี่เซียะ 5มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า จี้ปี่เซียะ 5มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า จี้ปี่เซียะคู่ 7มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกเขียวพม่า จี้ปี่เซียะคู่ 7มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกน้ำผึ้ง จี้ปี่เซียะคู่ 10มิลลิเมตร (1เส้น)
ข้อมือเอ็นยืด หินหยกน้ำผึ้ง จี้ปี่เซียะคู่ 10มิลลิเมตร (1เส้น)