Tag "พายสับปะรด"

SET A สุดคุ้ม (พายสับปะรด2 +พายมะม่วง2)
SET A สุดคุ้ม (พายสับปะรด2 +พายมะม่วง2)
SET B สุดคุ้ม (พายสับปะรด2 +พายทุเรียน2)
SET B สุดคุ้ม (พายสับปะรด2 +พายทุเรียน2)
SET ของขวัญครบรส (ทาร์ตทุเรียน 1 กล่อง + พายมะม่วง1 +พายสับปะรด1 +พายทุเรียน1)
SET ของขวัญครบรส (ทาร์ตทุเรียน 1 กล่อง + พายมะม่วง1 +พายสับปะรด1 +พายทุเรียน1)
SET ของขวัญสุดคุ้ม (ทาร์ตทุเรียน 2 กล่อง )
SET ของขวัญสุดคุ้ม (ทาร์ตทุเรียน 2 กล่อง )
พายมะม่วง ไทยทาร์ต ไส้แน่น มะม่วงเน้น ๆ จำนวน 3 แพ็ก
พายมะม่วง ไทยทาร์ต ไส้แน่น มะม่วงเน้น ๆ จำนวน 3 แพ็ก