Tag "ผลไม้แปรรูป"

ขิงอบแห้ง 1 ชุด มี 4 กระปุก
ขิงอบแห้ง 1 ชุด มี 4 กระปุก
พุทธาเชื่อมคลุก 4 รส มีเมล็ด (1  ชุด 3 ถุง/ถุงละ 230 กรัม) ต.บ้านหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
พุทธาเชื่อมคลุก 4 รส มีเมล็ด (1 ชุด 3 ถุง/ถุงละ 230 กรัม) ต.บ้านหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง  จำนวน 4 ถุง
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง จำนวน 4 ถุง
ลำไยอบกึ่งแห้งสีทอง (ละพูน) สินค้าภายใต้โครงการ
ลำไยอบกึ่งแห้งสีทอง (ละพูน) สินค้าภายใต้โครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข"