Tag "ผลไม้แปรรูป"

กล้วยไข่ บรรจุ 4 แพค
กล้วยไข่ บรรจุ 4 แพค
กล้วยตากสุขภาพ 650 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ 650 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ 650 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ 650 กรัม
กล้วยตากสุขภาพแบบแผ่น 400 กรัม
กล้วยตากสุขภาพแบบแผ่น 400 กรัม
ข้าวเม่ากรอบ บรรจุ 4 แพค
ข้าวเม่ากรอบ บรรจุ 4 แพค
ขิงอบแห้ง 1 ชุด มี 4 กระปุก
ขิงอบแห้ง 1 ชุด มี 4 กระปุก
ชิปมี  [ขายยกลัง 30 ชิ้น] สับปะรดอบกรอบ
ชิปมี [ขายยกลัง 30 ชิ้น] สับปะรดอบกรอบ