Tag "ผลไม้แปรรูป"

ขิงอบแห้ง (1 ชุด มี 4 กระปุก )
ขิงอบแห้ง (1 ชุด มี 4 กระปุก )
พุทธาเชื่อมคลุก 4 รส มีเมล็ด (1  ชุด 3 ถุง/ถุงละ 230 กรัม) ต.บ้านหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
พุทธาเชื่อมคลุก 4 รส มีเมล็ด (1 ชุด 3 ถุง/ถุงละ 230 กรัม) ต.บ้านหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง ( จำนวน 4 ถุง)
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง ( จำนวน 4 ถุง)
ลำไยอบกึ่งแห้งสีทอง (ละพูน) สินค้าภายใต้โครงการ
ลำไยอบกึ่งแห้งสีทอง (ละพูน) สินค้าภายใต้โครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข"