Tag "น้ำพริกน้ำย้อย"

น้ำพริกน้ำย้อย ตรายักษ์ยิ้ม กากหมู ผสมผสานสมุนไพรและเครื่องเทศ
น้ำพริกน้ำย้อย ตรายักษ์ยิ้ม กากหมู ผสมผสานสมุนไพรและเครื่องเทศ
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ แบบกระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ แบบกระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ เผ็ดน้อย 2 กระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ เผ็ดน้อย 2 กระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ เผ็ดมาก 2 กระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ เผ็ดมาก 2 กระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ สูตรเผ็ดมาก 1 กระปุก  และเผ็ดน้อย 1 กระปุก
น้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองแพร่ สูตรเผ็ดมาก 1 กระปุก และเผ็ดน้อย 1 กระปุก