Tag "น้ำพริกกุ้งเสียบ"

กุ้งเสียบปรุงรส อร่อยจนลืมไม่ลง
กุ้งเสียบปรุงรส อร่อยจนลืมไม่ลง
น้ำพริกกุ้งเสียบ 60 กรัม 3 กระปุก
น้ำพริกกุ้งเสียบ 60 กรัม 3 กระปุก
น้ำพริกกุ้งเสียบ เนื้อกุ้งแท้ 100เปอร์เซ็นต์ ปรุงรสชาติตามแบบดั่งเดิมชาวพังงา
น้ำพริกกุ้งเสียบ เนื้อกุ้งแท้ 100เปอร์เซ็นต์ ปรุงรสชาติตามแบบดั่งเดิมชาวพังงา