Tag "ตะลอนทัวร์เที่ยวทั่วไทย"

กล้วยน้ำหว้า  อบกรอบ Premium Banana 400 กรัม 4 ถุง
กล้วยน้ำหว้า อบกรอบ Premium Banana 400 กรัม 4 ถุง
กล้วยน้ำหว้า  อบกรอบ Premium Banana 900 กรัม 2 ถุง
กล้วยน้ำหว้า อบกรอบ Premium Banana 900 กรัม 2 ถุง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดเล็ก 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดเล็ก 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดใหญ่ 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดใหญ่ 2 ซอง
ขนมปังเวียดนาม (ไส้ หมูหยอง กุนเชียง หมูยอ) 6 ถุง
ขนมปังเวียดนาม (ไส้ หมูหยอง กุนเชียง หมูยอ) 6 ถุง