Tag "ตะกร้าหวาย"

"กระเป๋าถือ" (ลายที่ 1) บุผ้าด้านใน สานจากไม้ไผ่ผสมหวาย จังหวัดอ่างทอง
"กระเป๋าทรงฝักทอง" (สีเขียวเข้ม) บุผ้าด้านใน สานจากไม้ไผ่ผสมหวาย จังหวัดอ่างทอง
"กระเป๋าทรงฝักทอง" (สีชมพูอ่อน) บุผ้าด้านใน สานจากไม้ไผ่ผสมหวาย จังหวัดอ่างทอง
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าหวายทำมือ
ตะกร้าหวายทำมือ
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)