Tag "ตะกร้าสาน"

"กระเป๋าทรงฝักทอง" (สีส้มอ่อน) บุผ้าด้านใน สานจากไม้ไผ่ผสมหวาย จังหวัดอ่างทอง
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง (ทรงเก็กไฮโซ)
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง (ทรงเก็กไฮโซ)
ตะกร้าถักเชือกร่ม
ตะกร้าถักเชือกร่ม
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)
ตะกร้าหูหิ้วเชือกฟางถักลายมงกุฎหัวใจเส้นเล็ก สีครีม ขนาด 25x30x15 ซม.
ตะกร้าหูหิ้วเชือกฟางถักลายมงกุฎหัวใจเส้นเล็ก สีครีม ขนาด 25x30x15 ซม.
วิจิตตาตะกร้าสาน แบบที่ 1 มีฝาปิดสีชมพูหวาน
วิจิตตาตะกร้าสาน แบบที่ 1 มีฝาปิดสีชมพูหวาน