Tag "ตะกร้าสาน"

ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ความแข็งแรง ทนทาน
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ความแข็งแรง ทนทาน
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ความแข็งแรง ทนทาน
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ความแข็งแรง ทนทาน
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ทรงเก็กไฮโซ ทนทานกว่าวัตถุดิบธรรมชาติ
ตะกร้าถักเชือกปอฟาง ทรงเก็กไฮโซ ทนทานกว่าวัตถุดิบธรรมชาติ
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าสานเส้นพลาสติก
ตะกร้าสานเส้นพลาสติก
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)
วิจิตตาตะกร้าสาน แบบที่ 1 มีฝาปิดสีชมพูหวาน
วิจิตตาตะกร้าสาน แบบที่ 1 มีฝาปิดสีชมพูหวาน