Tag "ของฝากอุดรธานี"

กล้วยน้ำหว้า  อบกรอบ Premium Banana 900 กรัม 2 ถุง
กล้วยน้ำหว้า อบกรอบ Premium Banana 900 กรัม 2 ถุง
กล้วยน้ำหว้า อบกรอบ Premium Banana 400 กรัม 4 ถุง
กล้วยน้ำหว้า อบกรอบ Premium Banana 400 กรัม 4 ถุง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดเล็ก 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดเล็ก 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดใหญ่ 2 ซอง
กุนเชียง ปลากราย ขนาดใหญ่ 2 ซอง