Tag "กะปิ"

กะปิ (กุ้ง) เลหวันตก ของหรอยแดนใต้
กะปิ (กุ้ง) เลหวันตก ของหรอยแดนใต้
กะปิ (แกง) คุณชาย (1 ชุด มี 3 กระปุก)
กะปิ (แกง) คุณชาย (1 ชุด มี 3 กระปุก)
กะปิหวาน
กะปิหวาน "ญาณิศา" กระปุก 300 กรัม (1 ชุด 3 กระปุก)
กะปิหวาน
กะปิหวาน "ญาณิศา" กระปุก 500 กรัม (1 ชุด 3 กระปุก)