Tag "กล้วยแปรรูป"

กล้วยกวนท๊อฟฟี่ขนาด 450 กรัม
กล้วยกวนท๊อฟฟี่ขนาด 450 กรัม
กล้วยตากไฮโซ แบบกล่องมีซองแยก ธรรมชาติ100%
กล้วยตากไฮโซ แบบกล่องมีซองแยก ธรรมชาติ100%
กล้วยสุกทอดเบรกแตกแม่อารักษ์ 1000 กรัม
กล้วยสุกทอดเบรกแตกแม่อารักษ์ 1000 กรัม
กล้วยสุกทอดเบรกแตกแม่อารักษ์ กรอบหวานอร่อย
กล้วยสุกทอดเบรกแตกแม่อารักษ์ กรอบหวานอร่อย