Tag "#แหนมหมู #แหนมแม่เทศ #ส่งตรงจากเมืองแพร่ #แหนมหนังหมู #แหนมหมูสามชั้น #แหนมกระดูกอ่อน #จิ๊นส้ม"

แคบหมู พอดีคำ 2 ถุง ร้านแหนมแม่เทศ
แคบหมู พอดีคำ 2 ถุง ร้านแหนมแม่เทศ
แหนมหนังหมู 500 กรัม
แหนมหนังหมู 500 กรัม
แหนมหนังหมู ห่อใบตอง  3 ถุง
แหนมหนังหมู ห่อใบตอง 3 ถุง
แหนมหมูกระดูกอ่อน 3 ถุง
แหนมหมูกระดูกอ่อน 3 ถุง