มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช

฿399

"บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนมังคุด สินค้าในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ให้จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม"


มังคุดโบราณ ลานสกา ส่งฟรี 

ราชินีแห่งผลไม้ มังคุดลานสกา  ของดีนครศรีธรรมราช 

  • ผิวเปลือกบาง
  • เนื้อขาวสด 
  • เมล็ดน้อย 
  • รสชาติหวานอร่อย

1 กล่อง บรรจุ 10 กิโลกรัม ราคา 399 บาท (ราคารวมค่าดำเนินการแล้ว)

สินค้าเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562

*ราคาจำหน่ายเหมาะสม ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เว็บไซต์ “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต ดอท คอม” สนับสนุนเกษตรกรชาวสวน เชิญชวนเลือกซื้อมังคุดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้าน ฟรี


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด จัดรถขนส่งมังคุดลานสกา ของดีเมืองนครศรีธรรมราช ในระยะแรกจำนวน 1 แสนกิโลกรัม จัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต ดอท คอม ” พร้อมจัดส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยด้วยมาตรฐานบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS) ในประเทศโดยไม่เสียค่าจัดส่งเพื่อเร่งระบายผลผลิตและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

โดยเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต เป็นร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) และบมจ. บีอีซี –เทโร อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่พร้อมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรชาวสวนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โดยในครั้งนี้ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผลมังคุดสุกเร็วกว่ากำหนด มีปริมาณผลผลิตตกค้าง ไม่ถึงมือแหล่งจำหน่ายจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ไปรษณีย์ไทยจึงได้เร่งกระจายผลผลิตมังคุด ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยขน ช่วยขาย ผลผลิตมังคุดคุณภาพดีให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วไทย

สำหรับมังคุดที่จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต คือ มังคุดลานสกา ผิวเปลือกบาง เนื้อขาวสด เมล็ดน้อย รสชาติหวานอร่อย จำหน่ายในราคากล่องละ 3 99 บาท บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่าน https://www.ThailandPostMart.com/   (ไม่มีค่าจัดส่ง) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าผลผลิตตามฤดูกกาลจะหมด 

ตำนานมังคุดโบราณ ลานสกา

“มังคุด” ราชินีแห่งไม้ผล (Queen of Fruit) เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเป็นฤดูกาล อาจนับได้ว่าเป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การบอกกล่าวของผู้รู้ตำนา น และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นมังคุด บ่งชี้ว่ามีอายุยาวนาน จนต้องเรียกว่ามังคุดโบราณหลายร้อยปี ที่ยังคงยืนต้นอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ ยังให้ผลผลิตดกเป็นปกติ แถมมีรสชาติหวานอร่อย ผิวเปลือกบาง เนื้อสีขาวสด เมล็ดน้อย เป็นผลไม้ที่หารับประทานยาก ทางราชการกำลังเร่งรัดขึ้นทะเบียนมังคุดโบราณลานสกา เพื่อหามาอนุรักษ์ รักษา และส่งเสริมให้เกิดการรัก หวงแหน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวเกษตร สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนแห่งนี้


คุณชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่อำเภอลานสกา โดยเฉพาะตำบลลานสกา และตำบลขุนทะเล ยังคงมีมังคุดโบราณยืนต้นอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่น่าจะต่ำกว่า 200 ต้น กระจายอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน บ้านเกษตรกร วัด โรงเรียน และที่ต่างๆ จากการบอกกล่าว และคาดคะเนอายุโดยอ้างอิงบริบท สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ที่พอเทียบเคียงได้ ไม่น่าจะต่ำกว่า 300 ปี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับเกษตรกรในชุมชนได้มีความคิดที่จะสำรวจมังคุดโบราณ และจัดทำทะเบียนประวัติไว้ให้ชัดเจน มีระบบการจัดเก็บอย่างดี มีการถ่ายภาพต้นมังคุด ประวัติต้นมังคุด พิกัดที่ตั้ง เพื่อจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ และบันทึกในแผนที่ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่สู่สากลต่อไป


คุณนิพนธ์ สุขสะอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า แรงบันดาลใจให้คิดและนำเรื่องมังคุดโบราณมาเป็นประเด็นในการทำงานเชิงรุกและสร้างสรรค์ จากปี 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และอำเภอลานสกา จัดกิจกรรม “ปันตะลุยสวนลานสกา” โดยนำนักปั่นและสื่อมวลชน ปั่นไปชิมผลผลิตมังคุด 300 ปี ที่วัดสรรเสริญ (วัดสอ) ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา ปรากฏว่าผู้ที่ได้ชิมมังคุดทุกคนติดใจในรสชาติความอร่อยและหารับประทานยาก จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่าจะต้องสำรวจ ทำประวัติ (Story) อนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว และนำสู่การหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และสรุปตกลงใจกันเพื่อสำรวจจัดทำทะเบียนมังคุดโบราณที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป


คุณนิพนธ์ บอกด้วยว่า จะเร่งดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำไปเชื่อมโยงและกำหนดในแผนที่ท่องเที่ยวร่วมกับผู้ประกอบการและเครือข่ายต่อไป โดยระดมพลังจากเจ้าของต้นมังคุด พระ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำในท้องถิ่น ประธาน ศพก. โดยการอำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ถ่ายภาพ จับพิกัด GPS และจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดทำ Story มังคุดโบราณ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยววิถีเกษตร และท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้

คุณวิเชียร มัชณิกะ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า ศักยภาพของอำเภอลานสกาอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำสะอาด มีธรรมชาติที่งดงาม ทั้งน้ำตก ถ้ำ ภูเขา แหล่งน้ำธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และอาชีพการเกษตรที่หลากหลาย หรือ “สวนสมรม” หรือเกษตรผสมผสาน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมั่นคงทางอาหารของคนลานสกาที่มีพร้อม และอยู่ใกล้กับตัวเมืองนครศรีธรรมราช แค่ 20 กิโลเมตร ใกล้สนามบิน ใกล้สถานีรถไฟ ทำให้ลานสกาเป็นเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวอยู่ในลำดับต้นๆ ของจังหวัด


ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_23198


วิธีปลอกเปลือกมังคุดแบบใหม่ให้อร่อยที่สุดจากลานสการีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (312) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

97%

   จำนวนผู้มารีวิว (64) ดีมาก
อนุสรา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

มังคุดลานสกา

มังคุดเนื้อดี

20 Aug 2019
อนุสรา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

มังคุดลานสกา

มังคุดเนื้อดี

20 Aug 2019
ปราณี

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

รลชาติเข้มข้น อร่อย หวานอมเปรี้ยวทุกลูก เสียน้อยมาก
แต่เปลือกหนานะคะ เคยกินที่เปลือกบางกว่านี้

20 Aug 2019

สินค้าอื่นๆ จาก กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช

มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช

Promotion

รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
Valid from 14/08/2562 to 23/08/2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
Valid from 12/08/2562 to 31/08/2562
กระเทียมไทย
กระเทียมไทย
Valid from 25/07/2562 to 31/08/2568
สินค้าที่คุณสนใจ
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)

Best Seller

ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด อร่อยทั่วไทย

จัดเรียงตาม
LOAD MORE